Niedawno znalezione / Recently found

Te zdjęcia powstały jesienią 2003 roku w trakcie krótkiego wypadu do Budapesztu. Są na nich: Dziadek, Babcia, Bence i Zsombor (moi bracia). Dziadek już wtedy chorował poważnie, ale było jak po staremu: wszędzie papierosy, dym z fajek, krzyżówki no i moi rosnący bracia...

These photographs were made in 2003's autumn during a short trip to Budapest. My Grandfather, my Grandmother, Bence & Zsombor (my brothers) are on these images. My Grandpa was already seriously ill that time, however everything was like the old way: cigarettes everywhere, lot of smoke, crossword puzzles and my growing brothers...
Dziadek / Grandfather / Papa

No comments:

Post a Comment